Đặc sắc

Cảnh báo: Trái đất đang quay chậm dần lại, và hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra với hàng tỉ người trong năm tới

Mỗi năm, Trái đất quay chậm lại với tốc độ rất nhỏ. Nhưng sau một khoảng thời gian, nó để lại hậu quả rất lớn.

Bangiua

Đăng nhập

Close

Đăng nhập tài khoản Nhân vật

Đăng ký

Đăng Nhập